Аспірантура і докторантура

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

Акредитація

Відомості про самооцінювання освітньої програми 091 Біологія

Програма візиту експертів 091 Біологія

Додаток до протоколу щодо проходження акредитації (6-7 сс.)

Рішення НАЗЯВО щодо акредитації освітньої програми: «Підготовка докторів філософії в галузі БІОЛОГІЇ» Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної академії наук України

Сертифікат №2215   091 Біологія

Сертифікат №5581   091 Біологія та біохімія

 

Ліцензування

Наказ МОН України від 27.12.2022 р. № 296-л щодо переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія (для Інституту)

 

Наказ МОН України від 14.12.2020 р. № 1/9-687 щодо переоформлення ліцензій у сфері вищої освіти

 

Наказ МОН України від 03.02.2017 р. № 18-л про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія (для Інституту)

 

Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”

 

Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”

 

 

На головну