Новини

XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”, (20-22 September, 2018, Uzhhorod – Beregovo, Ukraine)

First Circular


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад:

 

Посада
Спеціальність та спеціалізація
Кількість вакансій
Науковий співробітник
091 Біологія
спеціалізація – геоботаніка
(степознавство)
1
Науковий співробітник
091 Біологія
спеціалізація – геоботаніка
(болотознавство)
1
Науковий співробітник
091 Біологія
спеціалізація – екологія фітосистем
1

 

Кваліфікаційні вимоги: науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії); наявність публікацій у фахових виданнях за спеціалізацією.

 

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

  1. Копію паспорта громадянина України або документа, що його замінює (оригінал  пред’являється особисто).
  2. Заяву на ім’я директора.
  3. Особовий листок (анкету наукового працівника) із фотографією.
  4. Список наукових праць (підписаний автором та завірений ученим секретарем установи).
  5. Копії дипломів про освіту та присудження наукового ступеня (оригінали документів пред’являються претендентом особисто).

Прийом документів  проводиться до 28 лютого 2018 року

за адресою: вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004  

Довідки за телефонами:  +38(044) 234 5041; +38(044) 234 2289

29 січня 2018 року


Нові надходження журналів до наукової бібліотеки Інституту


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України на 2017 рік


27 квітня 2017 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації СЕРЕДНЯЦЬКОЇ С.Л. “CAREX BOHEMICA, C. DAVALLIANA, C. UMBROSA (CYPERACEAE) В УКРАЇНІ: ХОРОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ, ЦЕНОЛОГІЯ, ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОХОРОНА” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


27 квітня 2017 р. о 13-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації АЛЬ-МААЛІ Г.А. “ВПЛИВ ЦИТРАТІВ МЕТАЛІВ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ АКВАНАНОТЕХНОЛОГІЇ, НА БІОЛОГІЮ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS) P. KARST. І TRAMETES VERSICOLOR (L.) LLOYD. У КУЛЬТУРІ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


Оголошення  про проведення  процедури відкритих торгів

 

 

На головну