Новини

 

3-го червня 2016 р. виповнюється 90-років з дня народження академіка НАН України К.М. Ситника. Інститут готується до відзначення славетного ювілею.

Слідкуйте за нашими оголошеннями


21 березня 2016 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ЛЕОНТЬЄВА Д.В. “МІКСОМІЦЕТИ РОДИНИ RETICULARIACEAE: МОЛЕКУЛЯРНА ФІЛОГЕНІЯ, МОРФОЛОГІЯ І СИСТЕМАТИКА” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Відзив 3

Дисертаційна робота (повний текст)


21 березня 2016 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації КАЗАРІНОВА Г.О. “СИНТАКСОНОМІЯ, АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА ТА ОХОРОНА ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ ДОЛИНИ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


8 липня 2015 р. в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного на спільному засіданні Українського Ботанічного товариства і Українського товариства фізіологів рослин відбулися ХV читання, присвячені пам’яті академіка Миколи Григоровича Холодного – геніального вченого-природознавця, філософа й мислителя, 133-річчя від дня народження якого відзначалося днями. Учасники зібрання, в якому взяли участь члени НАН України, відомі вчені, представники наукових установ столиці та інших міст України, заслухали наукову доповідь члена-кореспондента НАН України С.Я. Коця “Фітогормони у формуванні та функціонуванні бобово-ризобіального симбіозу”. Відбулося зацікавлене обговорення сучасного стану досліджень у галузі фітогормонології, творцем якої був М.Г. Холодний, перспектив використання природних регуляторів росту в органічному землеробстві для підвищення врожайності й стійкості аграрних культур.


19–21 травня 2015 року відбудеться IX Всеукраїнський фестиваль науки


ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», яка відбудеться 15-20 вересня 2015 р. в Полтаві на базі Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Інформацію про конференцію Ви знайдете у першому інформаційному листі

або на сайті

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы ботаники и экологии», которая состоится 15-20 сентября 2015 г. в Полтаве на базе Полтавского национального педагогического университета им. В.Г. Короленко. Информацию о конференции Вы найдете в первом информационном письме

или на сайте


О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
оголошує прийом до аспірантури за спеціальностями:

03.00.05 – ботаніка    (з відривом від виробництва);
03.00.21 – мікологія  (з відривом від виробництва);
03.00.16 – екологія    (без відриву від виробництва);
03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія (з відривом від виробництва).

 

Термін навчання:

   2014-2017 рр. – з відривом від виробництва;

   2014-2018 рр. – без відриву від виробництва.

 

Вступники подають такі документи:

  1. заяву на ім’я директора;
  2. особовий листок з обліку кадрів;
  3. список опублікованих праць і винаходів або реферат з обраної спеціальності (для осіб, які не мають публікацій та винаходів);
  4. медичну довідку про стан здоров’я № 286;
  5. копію диплома про закінчення вищого начального закладу із зазначенням отриманої кваліфікації: спеціаліста або магістра;
  6. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
  7. три фотокартки розміром 3×4 см;
  8. копію паспорта (стор. 1 та стор. з відомостями про місце реєстрації).

 

Паспорт та диплом про вищу освіту пред’являються вступниками особисто.

 

Прийом документів  здійснюється до 10 вересня 2014 р. за адресою:

    м. Київ, вул. Терещенківська, 2, кім. 42, 51.

 

Телефони для довідок: (044) 234 22 89, (044) 234 50 41

 


21 травня 2011 р. відбулася екскурсія співробітників Інституту за маршрутом: музей поселень-гігантів трипільської культури (с. Легедзине Черкаської обл.) - садиба Наришкіних-Шувалових (м. Тальне Черкаської обл.) (палац по типу французьких мисливських замків епохи Ренесансу) - Букський каньйон (скальний каньйон на річці Гірний Тікич біля смп. Буки Черкаської обл.).

Фотографії


Оголошення  про проведення  процедури відкритих торгів

 

 

На головну