2021

1   2   3   4

 

Генкал С.І. Морфологія, таксономія та поширення рідкісного виду Aulacoseira cataractarum (Hustedt) Simonsen (Bacillariophyta) в Росії

3

Мінічева Г.Г., Цецхладзе М.С. Сучасний стан макрофітобентосу чорноморського узбережжя Грузії

9

Михайлюк Т.І., Виноградова О.М., Глазер К., Рибалка Н.А., Демченко Е.М., Карстен У. Водорості біологічних ґрунтових кірочок приморських дюн Дунайського біосферного заповідника (Одеська область, Україна)

25

Березовська В.Ю., Бурова О.В., Райда О.В. Нові знахідки Bambusina borreri (Ralfs) Cleve (Charophyta) – виду з Червоної книги України

63

Ткаченко Ф.П. Нова знахідка Pleurocladia lacustris A.Braun (Phaeophyceae) у Дніпровському лимані Чорного моря (Україна)

74

Вонг Ю.С., Рома Д.М. Потенціал біорозкладання та властивості біопластику з мікроводоростей

80

Нур Фадзліана А.Р., Ван Мазна В.О., Нор С.А.М., Чун Пін Фонг, Ло Вей. Різноманіття епіпельних ціанобактерій басейну р. Пінанг, Малайзія, виявлене за допомогою метагеномного підходу на основі 16S

93
   

2 (2021)

 

Боднар О.І., Андрєєв І.О., Прокоп’як М.З., Дробик Н.М., Грубінко В.В. Аналіз генетичного поліморфізму культури Chlorella vulgaris Beyer. за вирощування в присутності селеніту натрію в комбінації з сульфатом цинку чи хлоридом хрому

113

Ле Дін Хунг, Во Ті Дьє Транг. Лектин, специфічний до N-ацетилнейрамінової кислоти, з червоної водорості Gracilaria canaliculata Sonder та його антибактеріальна активність

126

Пушкар В.С. Комплекси діатомей верхнього пліоцену та їхнє значення для встановлення нижньої межі квартеру (південь Далекого Сходу)

141

Садогурська С.С. Неприкріплена форма цистозіри в Чорному морі: таксономія Gongolaria barbata f. repens comb. nov.

150

Генкал С.І. Новий для флори України вид роду Aulacoseira Thw. (Bacillariophyta)

163

Шаран Л.В., Венніла Дж.Дж. Фітофармакологічне дослідження водорості Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex Silva (Rhodophyta) для застосування при оральних захворюваннях

170
   

3 (2021)

 

Генкал С.І., Щербак В.І., Семенюк Н.Є. Морфологічна мінливість деяких видів пенатних діатомових водоростей (Bacillariophyta) із водойм зони відчуження Чорнобильської АЕС (Україна)

205

Царенко П.М., Заіменко Н.В., Дідик Н.П., Іваницька Б.О., Харитонова І.П., Демченко Е.М. Алелопатичний вплив мікроводоростей на пшеницю озиму

215

Снігірьова А.О., Сілантьєв С.О., Гончаров О.Ю., Кошелев О.В. Вплив екологічних факторів на мікроводорості псамону на прикладі Одеської затоки (Чорне море, Україна)

228

Садогурський С.Ю., Садогурська С.О., Бєліч Т.В. Склад і розподіл макрофітобентосу біля берегів п-ва Тарханкут (Чорне море, Крим)

249

Ліліцька Г.Г. Знахідка діатомової водорості Cymbella australica (A.Schmidt) Cl. у водоймах м. Києва (Україна)

271

Кузнєцов В.О., Ткаченко Ф.П. Альгологічні дослідження в Одеському університеті (1965-2015). Становлення школи професора І.І. Погребняка

279
   

4 (2021)

 

Щербак В.І., Генкал С.І., Семенюк Н.Є. Динаміка перифітону Bacillariophyta на різних етапах експлуатації водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС (Україна)

299

Царенко П.М., Заіменко Н.В., Дідик Н.П., Елланська Н.Е., Павлюченко Н.А., Іваницька Б.О., Юношева О.П., Демченко Е.М. Вплив культуральної рідини Interfillum terricola (J.B. Petersen) Mikhailyuk et al. (Charophyta) на алелопатичні, мікробіологічні, агрофізичні та агрохімічні властивості ґрунту

320

Поліщук О.В. Роль карбоангідраз у механізмах концентрування карбону водних фотоавтотрофів

337

Чернобай Н.А., Возовик К.Д., Каднікова Н.Г. Порівняльний аналіз методів оцінки збереженості культур мікроводоростей Dunaliella salina Teodoresco та Chlorococcum dissectum Korshikov (Chlorophyta) після впливу стрес-факторів

353

Брянцева Ю.В. Особливості сезонної сукцесії фітопланктону в прибережній зоні Криму (Чорне море) у різні за кліматичними умовами роки (2009-2014)

365

Генкал С.І., Трифонова І.С. Нові дані до флори Centrophyceae (Bacillariophyta) Невської губи (Росія)

382

Борисова О.В., Царенко П.М. Штами колекції мікроводоростей IBASU-A – об’єкти біотехнології

390
   

 

На головну