"Український ботанічний журнал" (УБЖ)

Науково-теоретичне видання Інституту ботаніки

Національної академії наук України

Видається з 1921 р.

Періодичність: 6 номерів на рік

Формат: 70х100/16

Обсяг: 14,4

Передплатний індекс у Каталозі періодичних видань України – 74498

Журнал можна також замовити через редакцію.

 

Адреса редакції: вул. Терещенківська, 2, Київ, МСП-1, 01601

Інститут ботаніки НАН України

Тел.: +38 (044) 2354182

E-mail: e-mail address

Головний редактор: д.б.н., проф. С.Л. Мосякін

 

"Український ботанічний журнал" публікує статті із загальних питань ботаніки, флористики, ресурсознавства, морфології, систематики вищих і нижчих рослин, геоботаніки, ґрунтознавства, еволюції, географії рослин, історії флори та рослинності, альгології, мікології, цитології, ембріології, фізіології та біохімії рослин. Статті та повідомлення про результати наукових досліджень, а також матеріли про різні події наукового життя журнал публікує в розділах "Загальні проблеми", "Теоретичні та прикладні питання", "Огляди", "Наукові колекції", "Дискусії", "За круглим столом", "Методика досліджень", "Охорона рослинного світу", "Нові таксони", "Короткі повідомлення", "Критична репліка", "Історія науки", "Ботанічна освіта", "Ювілейні дати", "Втрати науки", "Рецензії", "Новини літератури", "Наші гості", "Хроніка".

 

Основні теми журналу: природні умови і ресурси, проблеми природокористування та збереження довкілля, ландшафтного різноманіття в Україні; еколого-географічні дослідження, питання екологічної безпеки; картографія та геоінформаційні технології; хроніка ботанічних подій; міжнародне співробітництво; інформаційно-аналітичні добірки.

 

Журнал атестований Вищою атестаційною комісією України як видання, статті якого зараховуються як наукові публікації.

 

 

Правила для авторів   

 

На головну