2017

1   2   3   4

 

Бухтіярова Л.І. Planothidium bilensis sp. nov. (Bacillariophyta) з малої водойми мегалополісу Київ, Україна

3

Рябушко В.І., Железнова С.Н., Нєхорошев М.В. Вплив азоту на накопичення фукоксантину діатомовою водорістю Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reimann et Lewin

15

Шнюкова Є.І., Золотарьова О.К. Екологічна роль екзополісахаридів Bacillariophyta. Огляд

22

Брянцева Ю.В. Bacillariophyta прибережжя м. Севастополя (Чорне море, Крим)

45

Помазкіна Г.В., Родіонова О.В., Щербакова Т.О., Ханаєв І.В. Зміни мікрофітобентосу в Листв’яничній затоці оз. Байкал (Росія)

64

Давидов Д.О. Cyanoprokaryota річок Полісарка, Пана, Варзуга (Мурманська обл., Росія)

73

Баженова О.П., Гульченко Я.І. Багаторічна сукцесія фітопланктону середньої течії річки Іртиш (Омск, Росія)

84

Садогурська С.С., Садогурський С.Ю., Бєліч Т.В., Садогурська С.О. Нові місцезнаходження Halopteris scoparia (L.) Sauv. (Phaeophyta) біля берегів Кримського півострова

99
   

2 (2017)

 

Генкал С.І., Ярушина М.І. Види роду Fallacia A.J. Stickle & D.G. Mann (Bacillariophyta) в Росії: морфологія, таксономія, екологія, розповсюдження

115

Аніша Шашидхаран, Софіаммал Неттар Плуміндас. Біохімічний аналіз деяких морських макроводоростей узбережжя Коллама (Індія)

129

Шелюк Ю.С. Біоіндикаційний аналіз видового складу фітопланктону притоків р. Прип’ять (Україна)

145

Коніщук М.О. Альгофлора Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» (Волинська обл., Україна)

163

Ергашева Х.Е. Сезонні зміни видового складу альгофлори Андижанського водосховища (Республіка Узбекистан)

180

Крахмальний О.Ф. Tyrannodinium edax (A.J. Schill.) Calado (Dinoflagellata: Pfiesteriaceae) у водоймах м. Києва (Україна)

190

Аббас А., Шаміль М. Знахідка Dictyota hauckiana Nizam. (Phaeophycota) на узбережжі Аравійського моря у Пакистані

202

Курінний Д.А., Костіков І.Ю. Спільне культивування одноклітинних зелених водоростей (Chlorophyta, Chlorophyceae) і лімфоцитів периферичної крові людини як тест-система для радіобіологічних досліджень

215
   

3 (2017)

 

Романенко К.А., Романенко П.О., Бабенко Л.М., Косаківська І.В. Вплив сольового стресу на характер росту і склад фотосинтесичних пігментів в альгокультурі Acutodesmus (Chlorophyta)

231

Чесалін М.В., Аль-Хассані С., Рябушко В.І., Бобко Н.І., Гурєєва О.В., Нєхорошев М.В. Вміст фукоксантину та хімічний склад бурої водорості Nizamuddinia zanardinii (Phaeophyta) (Мірбат, Південний Оман, Аравійське море)

246

Садогурський С.Є. Макрофітобентос прибережної акваторії біля мису Кара-Мрун (Крим, Чорне море)

261

Шихалєєва Г.М., Герасим’юк В.П., Кирюшкіна А.Н., Еннан А.А., Царенко П.М. Альгофлористичні дослідження Куяльницького лиману і ефемерних водойм його узбережжя (Північно-Західне Причорномор’я, Україна)

277

Райда О.В. Chlorophyta водойм регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (Україна)

299

Герасим’юк В.П. Мікрофітобентос затоки Тартус (Сирія, Середземне море)

313

Мальцева І.А., Мальцев Е.І., Солоненко А.М. Водорості грунтів дібров степової зони України

323

Амін-Уль Маннан М., Дипаннита Хазра, Арун Карнвал, Дибан Чакраварті Каннан. Водорості як джерело сировини для виробництва біопалива

337
   

4 (2017)

 

Генкал С.І., Ярушина М.І. До таксономії, морфології і розповсюдження рідкісного виду Navicula schmassmannii Hust. (Bacillariophyta)

361

Крахмальний О.Ф., Зареї Даркі Б. Protoperidinium sphaericum (G. Murr. et Whitting) Balech 1974 (Історія вивчення, морфологія, синоніміка)

371

Царенко П.М., Коніщук М.О., Корховий В.І., Костіков І.Ю., Блюм Я.Б. Жирнокислотний склад кокоїдних зелених водоростей як основа їхнього енергосировинного потенціалу. 1. Chlorella- і Acutodesmus-подібні мікроводорості (Chlorophyta)

382

Сурешкумар П., Томас Дж., Субраманян Дж. Швидкий метод одночасної дискримінації мікроводоростей і визначення їхнього біохімічного складу на основі вібраційної спектроскопії

403

Лукашів О.Я., Боднар О.І., Винярська Г.Б., Грубінко В.В. Накопичення хрому і селену клітинами і ліпідами Сhlorella vulgaris Beij. при инкубації з хлоридом хрому (III) і селенітом натрію

415

Борисова О.В. Видове різноманіття та екологія Charales (Charophyta) зони широколистяних лісів України

426

Виноградова О.М., Брянцева Ю.В. Таксономічна ревізія Сyanobacteria / Cyanoprokaryota Чорноморського узбережжя України

436

Вишняков В.С., Савицька К.Л., Лапіров А.Г., Беляков Є.А., Гарін Е.В., Макаревич О.А., Жукова Т.В. Нові місцезнаходження рідкісних видів Charales в північно-західній Бєларусі

458

Березовська В.Ю. Нові і рідкісні види водоростей з водойм Київської височини (Україна)

473
   

 

На головну