Академік Національної академії наук України, видатний вчений, визначний організатор науки, державний, політичний та громадський діяч Костянтин Меркурійович Ситник (3.06.1926 – 22.07.2017)

Академік К.М. Ситник був видатним ученим-біологом, людиною глибоких знань і широкого кругозору. Вагомим є його внесок у парламентську роботу. Він обіймав посаду Голови Верховної Ради Української РСР 10-го скликання (1980-1985 рр.) та обирався депутатом Верховної Ради Української РСР 11-го скликання (1985-1990 рр.). У незалежній Україні продовжував свою законотворчу роботу як народний депутат Верховної Ради ІІІ-го (1998-2002 рр.) та ІV-го (2002-2006 рр.) скликань, де очолював підкомітет Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. Про величезну парламентську роботу академіка К.М Ситника свідчить його вагомий законотворчий доробок, до якого входять важливі закони і підзаконні документи в галузі науки та освіти, зокрема Закони України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», авторська розробка та перша редакція проекту Закону України «Про атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації», експертний висновок щодо Закону України «Про правовий статус майна і господарчу діяльність НАН України», низка нормативних документів, які стосуються охорони та збереження навколишнього середовища, функціонування Національної академії наук України, розбудови вищої і середньої школи.

Враховуючи вагомий внесок академіка К.М. Ситника в розбудову України на різних етапах її розвитку та дбаючи про виховання прийдешніх поколінь в шані й повазі до всіх тих, хто творили історію нашої держави, дирекція та колектив Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України у 2017 р. прийняли рішення про встановлення меморіальної дошки на його честь на фасаді будинку Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України по вул. Терещенківська, 2, де, починаючи із 1950 р., академік К.М. Ситник пройшов свій професійний шлях від аспіранта до директора, посаду якого обіймав 33 роки поспіль (1970-2003 рр.).

 

 

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ К.М. СИТНИКА

 

ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ (фото)