Центр колективного користування електронними мікроскопами
НАН України (ЦККЕМ)

Керівник Центру – к.б.н. Д.О. Климчук

Адреса: вул. Терещенківська, 2, кімн. 132-133

Тел.: 38 (044) 2341343

Fax: 38 (044) 2344041

Е-mail:

 

 

Про центр

Центр колективного користування електронними мікроскопами (ЦККЕМ) НАН України створений на базі лабораторії електронної мікроскопії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України у 2004 році з метою більш раціонального використання унікальних та коштовних наукових приладів (обладнання) вітчизняного та імпортного виробництва.

Центр входить до складу Інституту, як науковий підрозділ, головним завданням якого є надання науковцям НАН України та не підпорядкованим НАН України установам, можливості проводити дослідження на сучасного рівня електронних мікроскопах, надання методичних, консультативних послуг.

 

Обладнання

 • Вакуумний пост JEE-4X
 • Ліофільна сушка
 • Прилад для нанесення тонкого шару платини катодним методом JFC-1100
 • Прилад для нанесення тонкого шару золота катодним методом JFC-1600
 • Растровий електронний мікроскоп JSM-35C
 • Растровий електронний мікроскоп JSM 6060 LA
 • Світлооптичний люмінесцентний мікроскоп Jenalumar з цифровою фотокамерою Canon-1100
 • Трансмісійний електронний мікроскоп JEM 1200 EX
 • Трансмісійний електронний мікроскоп JEM 1230
 • Ультразвуковий диспергатор настільний УЗДН-А
 • Ультрамікротом LKB-8800
 • Ультрамікротом Reichert Jung
 • Універсальний вакуумний пост ВУП-5М
 • Фотосканер Epson V700 Photo для переведення негативних зображень фотоплівок у цифровий вигляд.

Растровий електронний мікроскоп JSM-35-С (фірма JEOL, Японія) з роздільною здатністю 3,5 нм, обладнаний пристроєм для збереження інформації у цифровому вигляді.

Растровий електронний мікроскоп JSM-6060 LА (фірма JEOL, Японія) з роздільною здатністю 4 нм, обладнаний енергодисперсійним спектрометром, який дозволяє проводити локальне визначення хімічного (від бору до урану) складу досліджуваного зразка, включаючи розподіл елементів вздовж заданого відрізку та розподілу елементів всередині вибраної площі. Збереження інформації у цифровому вигляді.

Трансмісійний електронний мікроскоп JEM-1200 EX (фірма JEOL, Японія) з роздільною здатністю 0,4 нм. Мікроскоп дає можливість проводити дослідження в широкому діапазоні збільшень 50-600000. Інформація зберігається на фотоплівці 6×9 см.

Трансмісійний електронний мікроскоп JEM-1230 (фірма JEOL, Японія) з роздільною здатністю 0,2 нм. Мікроскоп дає можливість проводити дослідження в широкому діапазоні збільшень 20-600000, обладнаний енергодисперсійним спектрометром Oxford X MAX-80T, який дозволяє проводити локальне визначення хімічного (від бору до урану) складу досліджуваного зразка, та цифровою фотокамерою, що дає можливість збереження інформації, окрім фотоплівки 6×9 см, у цифровому вигляді.

Світлооптичний люмінесцентний мікроскоп Jenalumar з револьвером на 5 змінних об'єктивів (×6,3; ×12,5; ×25; ×50; ×100), столиком для переміщення препарату, слугує для отримання світлопольних мікрозображень. Прилад обладнаний цифровою фотокамерою Canon-1100 з роздільною здатністю 12,2 МП, з режимом відеозйомки та системою аналізу і обробки зображень цифрової мікрозйомки.

 

Надання послуг академічним установам

Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККЕМ НАН України, два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення загальної біології (ВЗБ) НАН України свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання приладів і обладнання ЦККЕМ.

Директор Інституту ботаніки НАН України затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру.

 

Надання послуг не академічним установам

Для замовників установ, які не підпорядковані НАН України, може надаватися платне використання обладнання Центру згідно чинного законодавства України.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України забезпечує витрати, пов'язані з використанням наукового обладнання ЦККЕМ НАН України.

 

 

На головну