Українське ботанічне товариство

UKRAINIAN BOTANICAL SOCIETY

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХV З’їзду Українського ботанічного товариства, який відбудеться 30 вересня – 4 жовтня 2024 р. у м. Івано-Франківськ.

Перший інформаційний лист


МАТЕРІАЛИ XIV З’ЇЗДУ УКРАЇНСЬКОГО БОТАНІЧНОГО ТОВАРИСТВА (м. Київ, 25-26 квітня 2017 р.)


Українське ботанічне товариство (УБТ) створено 19 березня 1925 р. як наукове товариство при Академії наук УРСР.

Статут УБТ

Українське ботанічне товариство є громадським об’єднанням, до якого входять на добровільній основі та на підставі спільності наукових та громадянських інтересів ботаніки та мікологи, а також інші громадяни, що мають інтерес до ботаніки та споріднених наук. УБТ є неприбутковою некомерційною організацією. УБТ здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України відповідно до Конституції України, чинного законодавства та Статуту. УБТ діє на основі добровiльностi, рiвноправностi, самостiйностi його членiв, самоврядування, законностi i гласностi. До складу Українського ботанічного товариства входять 26 територіальних відділень.
Першим головою Українського ботанічного товариства був академік АН УРСР О.В. Фомін (1925–1935), згодом його очолювали академік АН УРСР Д.К. Зеров (1957–1972), академік НАН України К.М. Ситник (1972–2011), член-кореспондент НАН України С.Л. Мосякін (з 2011 – дотепер).

 

Мета діяльності УБТ – сприяння створенню необхідних умов для найбільш повного задоволення і проведення в життя творчих і професійних інтересів членів Товариства, забезпечення їхньої соціально-правової захищеності.

 

Основні завдання УБТ:

– сприяння розвиткові ботанічної та споріднених наук, фундаментальних і прикладних їх розділів;

– розвиток творчої співдружності членів Товариства з науковою громадськістю в галузі ботаніки, мікології та споріднених наук в Україні та за її межами; пропагування та популяризація наукових знань;

– вивчення професійних і соціальних проблем та інтересів членів Товариства з метою формування умов і соціально-економічних засад для підвищення престижності та громадської значимості професій ботаніка, міколога, біолога, еколога; створення середовища, яке сприяє професійному зростанню членів Товариства;

– встановлення наукових і ділових зв’язків з зарубіжними країнами, міжнародними науковими громадськими організаціями, українськими вченими, які проживають за межами України; налагодження міжнародної наукової співпраці між фахівцями;

– зміцнення дружби і взаємодопомоги членів Товариства.

Товариство представляє і захищає законні інтереси своїх членів у державних і громадських організаціях; організує співпрацю членів товариства в здійсненні наукових досліджень і розробок, розповсюдженні наукових знань з ботаніки та мікології; надає їм можливість представляти результати досліджень перед компетентною аудиторією; проводить симпозіуми, конференції, наради, семінари, творчі дискусії з питань ботаніки, мікології та споріднених наук; пропагує досягнення вітчизняної та світової науки; бере участь у створенні тимчасових науково-дослідних творчих колективів, спільних і малих підприємств, наукових центрів, у тому числі разом з вітчизняними та зарубіжними організаціями; висуває роботи членів Товариства на здобуття вітчизняних та міжнародних премій, запроваджує власні почесні звання та нагороди. Члени УБТ беруть участь у заходах з організації збереження біорізноманітності держави, консультують населення, надають методичну допомогу навчальним закладам, державним установам, підприємствам тощо.

Вищим керівним органом Товариства є З’їзд (Український ботанічний зїзд або З’їзд Українського ботанічного товариства), який проводиться не рідше, ніж один раз на п’ять років. Перший з’їзд Українського товариства відбувся у 1957 р. в Києві, у подальшому з’їзди проходили в Ужгороді, Донецьку, Ялті, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Полтаві, Харкові, Одесі та Львові.
25-26 квітня 2017 року у м. Києві на базі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбувся XIV з’їзд Українського ботанічного товариства. Очну участь у його роботі взяло 84 члени УБТ, які представляли 15 територіальних відділень. На цьому з’їзді було заслухано 28 наукових доповідей, прийнято низку рішень, які стосуються діяльності УБТ на найближчі п’ять років, затверджені зміни до Статуту Українського ботанічного товариства та обрано керівні органи Товариства у такому складі:

 

Президент УБТ: член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор С.Л. Мосякін

 

Віце-президенти УБТ:

 • академік НАН України, доктор біологічних наук, професор Я.П. Дідух
 • доктор біологічних наук, професор О.Є. Ходосовцев
 • кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Г.В. Бойко
 • кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник О.О. Кагало

 

Секретар УБТ: кандидат біологічних наук Д.А. Давидов

Скарбник УБТ: О.В. Волкова

 

Наступний з’їзд Українського ботанічного товариства заплановано провести у 2022 році у м. Херсон.

 

Банківські реквізити УБТ:

Українське ботанічне товариство
Код ЄДРПОУ 14359779
Р/р 26002056203658
ПАТ КБ «ПриватБанк»
МФО 380269, ЄДРПОУ 14360570

 

Поштова адреса:

вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004,
тел. (044) 234-83-34

 

 

Платежі в іноземній валюті (USD, EUR)

 

Payment in EUR

Сompany Name
UKRAINIAN BOTANICAL SOCIETY
IBAN Code
UA453052990000026009045025033
Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code
PBANUA2X
Company address
UA 01004  2 Tereschenkivska Str., Kyiv, Ukraine 

 

Correspondent banks

Account in the correspondent bank
400886700401
SWIFT Code of the correspondent bank
COBADEFF
Correspondent bank
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
--------------------------------------------------------------------
Account in the correspondent bank
6231605145
SWIFT Code of the correspondent bank
CHASDEFX
Correspondent bank
J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

 

 

Payment in USD


Company Name
UKRAINIAN BOTANICAL SOCIETY
IBAN Code
UA383052990000026009035025429
Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code
PBANUA2X
Company address
UA 01004     2 Tereschenkivska Str., Kyiv, Ukraine

 

Correspondent banks

Account in the correspondent bank
001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank
CHASUS33
Correspondent bank
JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
------------------------------------------------------------------
Account in the correspondent bank
890-0085-754
SWIFT Code of the correspondent bank
IRVT US 3N
Correspondent bank
The Bank of New York Mellon, New York, USA
Account in the correspondent bank
36445343
SWIFT Code of the correspondent bank
CITI US 33
Correspondent bank
Citibank N.A., NEW YORK, USA

 

 

E-mail: tovarystwo@gmail.com