2005     2006     

 

Дідух Я.П. Теоретичні підходи до створення класифікації екосистем [abs] [pdf]

3

Якушенко Д.М. Класифікація екосистем житомирського полісся [abs] [pdf]

16

Дідух Я.П., Куземко А.А. Класифікація екосистем Галицько-Слобожанського екокоридору [abs] [pdf]

31

Конiщук В.В. Класифікація екосистем Черемського природного заповідника з використанням картографічного методу [abs] [pdf]

62

Воробйов Е.О., Сенчило О.О. До питання класифікації екосистем [abs] [pdf]

77

Хом'як І.В., Дідух Я.П. Територіальний розподіл лісових екосистем словечансько-овруцького кряжу [abs] [pdf]

91

Балашов Л.С., Соломаха В.А. Класифікація екосистем заплавних лук України [abs] [pdf]

107

   

2006

 

Косаківська І.В., Голов'янко І.В. Адаптація рослин: біосинтез та функції стресових білків [pdf]

3

Подорванов В.В., Золотарьова O.K., Чорноштан О.А. Участь бікарбонату в регуляції фотохімічних реакцій в хлоропластах шпинату [pdf]

18

Михаилюк Т.І., Дарієнко Т.М., Шнюкова Є.І., Кондратюк С.Я. Особливості аерофітних водоростей та фотобіонтів лишайників, пов'язані з їх пристосуванням до життя в наземних умовах [pdf]

26

Виноградова О.М. Cyanoprocaryota у гіпергалінних місцезростаннях та їх адаптаційні стратегії [pdf]

33

Подорванов В.В., Назаренко О.А., Терещенко О.Ф. Вплив інгібіторів карбоангідрази на ріст і пігментний склад синьозелених водоростей [pdf]

45

Чоха О.В. Екологічні особливості рослинності дернових покриттів на території м. Києва [pdf]

53

Лисенко Г.М. Продуктивність деяких основних формацій лучного степу заповідника "Михайлівська цілина" [pdf]

62

Соломаха В.А., Драбинюк Г.В., Вініченко Т.С, Мойсієнко І.І., Деркач О.М. Адаптивні особливості Південнобузьких ендемів Dianthus hypanicus Andrz. та Moehringia hypanica Grynj et Klok [pdf]

70

Пашкевич Н.А. Адаптаційна мінливість хвої Pinus sylvestris L. в екстремальних умовах місцезростання [pdf]

87

Чорна Г.А. До морфогенезу таксонів розсіченолистих гідрофільних дводольних [pdf]

96

Мар'юшкіна В.Я., Гриценко В.В., Дідик Н.П. Порівняльна адаптивна стратегія деяких інвазійних та індигенних видів [pdf]

103

Парнікоза І.Ю., Шевченко М.С. Ценопопуляції рідкісних видів рослин на Святошинських ставах м. Києва [pdf]

110

Бондарєва Л.М. Динаміка популяцій Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. на заплавних луках активного господарського користування в лісостеповій зоні України [pdf]

115

Остапенко М.А., Чижикова О.А. Видовий склад бур'янів на полях Присивашшя [pdf]

122

   
   

 

На головну