Відділ науково–технічної інформації

Адреса: м. Київ, вул. Терещенківська, 2

 

Відділ науково–технічної інформації (у різні роки мав назви: бюро науково–технічної інформації, група науково–технічної інформації) був створений 1 квітня 1964 р. Першим керівником бюро науково–технічної інформації було призначено старшого інженера Інституту ботаніки АН УРСР Л.Т. Соколову. Згодом, з 1965-1970 та 1972-1973 рр. обов’язки завідувача відділу виконувала зав. бібліотеки О.І. Бородянська, пізніше бюро/групу очолювали: у 1971 р. – к.б.н. В.К. М’якушко, у 1975-1979 рр. – В.Е. Луцький, у 1979-1980 рр. – к.б.н. А.Ф. Терещенко, у 1980-1984 рр. – к.б.н. Ю.А. Популях, у 1984-1991 рр. – к.б.н. В.М. Фомічова, у 1992-2003 рр. – група підпорядковувалася ученому секретарю Інституту, у 2003-2005 рр. – д.б.н., проф. В.А. Соломаха, 2006-2016 р., 2017 р. – к.б.н., с.н.с. М.В. Шевера.

 

Основні напрямки роботи відділу:

1) інформаційне забезпечення науково–дослідних тематик;

2) редакторська та видавнича діяльність;

3) популяризаторська діяльність;

4) збереження інформації;

5) трансфер технологій, іноваційна діяльність та забезпечення прав інтелектуальної власності.

 

Структура відділу

До складу відділу входять: група з трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, наукова бібліотека, науково-редакційні групи журналів "Український ботанічний журнал", "Альгологія" та архів.

 

Група з трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Положення про групу з трансферу, технологій, іноваційної діяльності та інтелектуальної власності
Інституту ботаніки НАН України

Положення про створення, охорону та використання об'єктів права інтелектуальної власності
в Інституті ботаніки НАН України

к.б.н., с.н.с. О.А. Артеменко

інженер Л.Б. Парнякова

 

Наукова бібліотека

Положення про бібліотеку Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Положення про оцінку бібліотечних фондів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

завідувач бібліотеки О.Ю. Єщенко

 

Науково-редакційні групи журналів

"Український ботанічний журнал":

відповідальний секретар М.Д. Алейнікова

провідний науковий редактор Г.В. Бойко

провідний науковий редактор В.П. Гайова

науковий редактор О.Є. Бондаренко

 

журнал "Альгологія":

науковий редактор М.Д. Алейнікова

провідний науковий редактор В.В. Несчетна

науковий редактор О.Є. Бондаренко

 

Архів:

Положення про науковий архів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ

А.І. Сидоренко

Основні публікації відділу:

  1. Кондратюк С.Я. Основні праці співробітників Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України // Укр. бот. журн. – 1996. – 53, № 4. – С. 347-365.
  2. Публікації науковців Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за 1990-1999 рр. – Відповід. ред. С. Кондратюк, К. Ситник. – К.: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2001. – 247 с.
  3. Публікації науковців Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за 2000-2005 рр. – Відп. ред. Я.П. Дідух, Г.М. Музичук, М.В. Шевера. – К., Фітосоціоцентр, 2007. – vi + 267 с.
  4. Publication 1990. – Kiev: Institute of Botany, 1991. – 19 p.
  5. Н.Г. Кривольченко Каталог стародруків (із фондів наукової бібліотеки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України). — К.: Арістей, 2009.— 70 с.
  6. Шевера М.В. Відділ науково-технічної  інформації // Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (1921–2011): віхи історії та сучасність. – К.: Aльтерпрес, 2011. – С. 341–345.
  7. Олійник Т.Л. Наукова бібліотека // Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (1921-2011): віхи історії та сучасність. – К.: Aльтер-прес, 2011. – С. 346-351.
  8. А.М. Олешко, М.Д. Алейнікова Наукові журналі інституту // Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (1921-2011): віхи історії та сучасність. – К.: Aльтер-прес, 2011. – С. 361-364.
  9. Каталог рідкісної книги із фондів наукової бібліотеки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України / упорядник Н.Г. Кривольченко; гол. ред. М.В. Шевера. – К.: Альтерпрес, 2011. – 97 с.: ілл.
  10. Публікації науковців Інcтитуту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за 2006–2010 рр. (електронне видання) / Відпов. ред. Музичук Г.М., Шевера М.В., уклад. – Т.Л. Олійник. – К.: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 2011. – 368 c. Ресурс доступу: www.botany.kiev.ua/publication/