2019

1   2   3   4   5   6

 

Мосякін С.Л., Бойко Г.В., Глухова С.А. Artemisia verlotiorum (Asteraceae) у континентальній частині Україні: тепер і в Києві

3

Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Ниценко Л.М. Паліноморфологія видів роду Dipsacus (Dipsacaceae) флори України: значення для цілей систематики та спорово-пилкового аналізу

9

Гелюта В.П. Поширення в Україні Phallus hadriani (Phallales, Basidiomycota)

24

Єременко Н.С. Сингенетичні зміни рудеральної рослинності Кривого Рогу

31

Шевчик В.Л, Шевчик Т.В. Фітоценотична характеристика угруповань із участю Amorpha fruticosa (Fabaceae) у Середньому Придніпров’ї (Україна)

42

Мойсієнко І.І., Данилик І.М., Мельник Р.П., Садова О.Ф., Захарова М.Я. Schoenoplectiella mucronata (Cyperaceae) у флорі України

52

Пахшвьоль К., Пахшвьоль Т. Нова знахідка Arabidopsis neglecta (Brassicaceae) на території масиву Свидовець (Українські Карпати)

60

Гусейнова А.Й., Агаєва P.Н., Гарахані Р.X., Алі-заде В.М. Serratula coronata (Asteraceae) – новий вид для флори Азербайджана

67

Аль-Маалі Г.А., Веденичова Н.П., Бісько Н.А., Косаківська І.В. Вплив мікроелементів на вміст цитокінінів у міцеліальній біомасі лікарського гриба Trametes versicolor (Polyporaceae, Basidiomycota)

71
   

2 (2019)

 

де Ланге П.Дж., Мосякін С.Л. Trithuria brevistyla (Hydatellaceae), нова комбінація для ендемічного виду з Південного острова Нової Зеландії

95

Дармостук В.В. Рід Lichenoconium (Lichenoconiaceae, Ascomycota) в Україні

101

Регеда Л.В., Бісько Н.А. Мікроморфоогічні характеристики видів роду Pholiota (Strophariaceae, Basidiomycota) у чистій культурі

114

Медведєв Д.Г., Кернер А.О., Бондарук С.В., Аль-Маалі Г.А. Дослідження культуральних особливостей та фунгіцидної резистентності штамів Cladobotryum mycophilum (Hypocreales, Ascomycota) – вперше виявленого на промислових культурах печериці в Україні збудника павутинної цвілі

121

Дідух Я.П. Епіфітні бріоценози у біотопах неморальних лісів

132

Шевченко М.В., Гелюта В.П., Гайова В.П. Поширення та природоохоронний статус Grifola frondosa (Polyporales, Basidiomycota) в Україні

144

Гелюта В.П., Зикова М.О. Поширення в Україні деяких видів Phallales (Basidiomycota), включених до Червоної книги України

152

Кучера П. Знахідка Salix appendiculata (Salicaceae) у Західних Карпатах із Словаччини

162
   

3 (2019)

 

Красняк О.І., Федорончук М.М. Ознаки будови епідерми пластинки листка в таксономії видів та родів триби Bromeae (Poaceae) флори України

189

Макаренко Я.М. Гриби порядків Agaricales, Boletales і Russulales басейну річки Псел

211

Дубина Д.В., Еннан A.A.-A., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П., Шихалєєва Г.М. Нові синтаксони степової рослинності Куяльницького лиману (Одеська обл., Україна)

220

Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В., Мойсієнко І.І., Захарова М.Я., Деркач О.М. Fulgensia desertorum (Teloschistales, Ascomycota) та інші вразливі види лишайників в угрупованні Toninio-Psoretum decipientis

236

Юречко Р.Ю. Сучасний стан популяції Cochlearia pyrenaica (Brassicaceae) у Національному природному парку “Північне Поділля”

243

Гелюта В.П., Макаренко Н.В., Аль-Маалі Г.А. Перші знахідки Erysiphe corylacearum (Erysiphales, Ascomycota) на Corylus avellana в Україні

252

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Щербатюк М.М., Романенко К.О., Бабенко Л.М. Гормональний комплекс гаметофітів папороті Dryopteris filix-mas (Dryopteridaceae) в культурі in vitro

260
   

4 (2019)

 

Федорончук М.М. Конспект родини Fabaceae у флорі України. IV. Підродина Faboideae (триби: Cicereae, Trifolieae, Lupulineae, Crotularieae, Genisteae)

281

Дармостук В.В. До вивчення ліхенофільної мікобіоти України: рід Zwackhiomyces (Xanthopyreniaceae, Collemopsidiales)

301

Кучера П. Синтаксономічна класифікація вологих лісових масивів із участю ялини (Picea abies) у Словаччині

316

Придюк М.П. Нові та рідкісні для України таксони родів Conocybe і Pholiotina (Bolbitiaceae, Basidiomycota)

344

Мустафабейлі Е.Г., Агаєва Д.Н. Знахідки нових для мікобіоти Азербайджану видів макроміцетів

356

Фокшей С.І., Держипільський Л.М. Рідкісні види макроміцетів з урочища Каменистий (Національний природний парк “Гуцульщина”)

362

Демченко Е.М. Нові для України види хітридієвих грибів (Chytridiomycota), що паразитують на водоростях

367
   

5 (2019)

 

Мосякін С.Л., МакНіл Дж., Бойко Г.В. Нотатки про правильну типіфікацію назв таксонів, описаних М.С. Турчаніновим у серії статей “Animadversiones…”, з кількома прикладами

379

Зандер Р.Г. Внутрішньовидові молекулярні дерева пов’язані з послідовною макроеволюцією у родині Pottiaceae (Bryophyta)

390

Красиленко Ю.А., Глеб Р.Ю., Волуца О.Д. Loranthus europaeus (Loranthaceae) в Україні: огляд особливостей поширення та рослин-господарів

406

Безусько Л.Г., Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л., Ниценко Л.М. Участь Ceratocarpus arenarius (Chenopodiaceae) у пізньольодовикових та голоценових палінофлорах рівнинної частини України

418

Гелюта В.П., Асьов Б., Гайова В.П. Поширення в Україні та попередня оцінка рідкісного гриба Hemileccinum depilatum (Boletales, Basidiomycota)

427

Устименко П.М., Попович С.Ю., Дубина Д.В. Сучасні тенденції динаміки раритетних фітоценозів України та зміна парадигми абсолютної заповідності

434

Тихоненко Ю.Я., Гайова В.П. Перші знахідки Puccinia bornmuelleri (Pucciniales) в Україні

445

Бойко С.М. Ступінь генетичної диференціації локальних популяцій Schizophyllum commune (Agaricales, Basidiomycota) південної частини Києва

451

Зубровська О.М., Гришко В.М. Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів та функціональний стан деревних насаджень при забрудненні довкілля важкими металами

458
   

№6 (2019)

 

Мосякін С.Л., Шиян Н.М. Номенклатурні і таксономічні нотатки про Jacobaea borysthenica (Asteraceae) та деякі споріднені таксони

473

Бороменський Д.О., Бісько Н.А. Мікроморфологічні особливості грибів роду Ganoderma (Ganodermataceae) в культурі

486

Пасайлюк М.В. Біологічні особливості рідкісного гриба Sparassis nemecii (Sparassidaceae, Polyporales) на рослинних субстратах в чистій культурі

493

Дубина Д.В., Ємельянова С.М., Дворецький Т.В., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А. Адвентизація ценофлор класів піонерної рослинності України

499

Конайкова В.О. Угруповання класу Festuco-Brometea природного заповідника “Єланецький степ”

511

Ролечек Я., Држевоян П. Нові дані щодо поширення зникаючого виду Viola jooi (Violaceae) в Україні

526

Попович С.Ю., Михайлович Н.В., Грисюк Т.С. Репрезентованість Pinus cembra (Pinaceae) у природно-заповідному фонді України

533

Орлов О.О., Якушенко Д.М., Маєкова Я., Заліберова М., Протопопова В.В., Андрик Є.Й., Шевера М.В. Galeopsis angustifolia (Lamiaceae) – новий адвентивний вид у флорі України

542

Куземко А.А., Яворська О.Г., Ковтонюк А.І. Cephalaria gigantea (Caprifoliaceae) – новий адвентивний вид флори України

548

Кривошея О.М., Капустін Д.О. Нові знахідки діатомових водоростей для альгофлори України з водойм Національного природного парку “Нижньосульський”

554

 

 
   

 

На головну